Sementasyon

Sementasyon yüSementasyon yüzey sertleştirme metotlarından en eski ve yaygın olanı olup düşük karbonlu çelik parçasının yüzeyine karbon emdirilmesi işlemidir. İşlem çelik parçasının karbon içeren gaz, sıvı veya katı bir ortamda östenit faz sıcaklığına (850-950ºC) kadar ısıtılmasıyla kimyasal tepkime sonucu oluşur. Çelik parça, sementasyon sıcaklığında yüzeyden çekirdeğe doğru karbon difüzyonunun istenen derinliğe kadar ilerlemesi için yeterli süre tutulur. Bu süreye sementasyon zamanı adı verilir.

Bu süre içinde çelik parçanın yüzeyinden içeriye doğru giren karbonun ilerleme derinliğine sementasyon derinliği denir. Bu derinlik 0.3 – 2.0 mm arasında olabilir. Sementasyon sonrası elde edilen yüzey tabakasının sertleştirilmesi gereklidir.

için parçalar kullanım amacı ve parça şekline göre sementasyon sıcaklığından direk olarak, çekirdek sertleştirme için bir ara tav ile veya tamamen soğutulup tekrar tavlanarak sertleştirilebilir. Sertleştirme ortamı su, yağ veya tuz olabilir. Sertleştirme sonrası gerilim giderme ve yüzey sertlik ayarı için meneviş işlemi uygulanır

Standart No DIN SAE - AISI Kullanıldığı Yerler
1.0301 C10 1010
1.0401 Ck15 1015
1.7131 16 MnCr5 5115 Dişli Çark , Aktarma Organları, Pim, Mil, Burç V.b
1.7147 20MnCr5 5120 Aktarma Organları parçaları, Dişli Çark, Tabak ve Konik Dişli, kalın Kesitli Mil, Pim, Burç
1.6587 17CrniMo6 Çok Fazla Zorlanana Aktarma Organı parçaları, kalın kesiştli çarklar, ayna ve mahruti dişliler
1.6523 21CrNiMo6 8620 Orta Dayanımlı miller, dişliler, kamalı miller
1.7015 15Cr3 5015 Makara yatağı, makara, ölçü aletleri, piston, pim, diferansiyel parçası, dişli çark
1.7139 16MnCrS5 Kükürt İlavesi dolayısıyla talaş kaldırılması iyileştirilmesi, Dişli çark , aktarma organları, pim, mil, burç, V.b
1.5752 14NiCr14 3310 Kam mili, dişli tekerleği, standart gerilimli kadran yatağı